Lekce němčiny s rodilými mluvčími

  • Máte pocit, že i když se učíte německy, zůstáváte stále na stejné jazykové úrovni a nedostanete se dál?
  • Chtěli byste konečně mluvit německy plynule a beze strachu?

Možná je pro Vás jeden z mých kurzů němčiny zajímavý.

 

Učím němčinu téměř 20 let a jednou z mých silných stránek je motivovat studenty a dávat jim tipy na jejich individuální studijní situaci. Už jsem učila mnoho lidí, kteří měli velmi dobré učební strategie a naučili se německy velmi rychle a velmi dobře a já jsem se od nich poučila. Nyní předávám tyto dobré vzdělávací strategie všem svým klientům, aby mohli co nejrychleji dosáhnout svého jazykového cíle.

 

V posledních letech se specializuji především na přípravu na německé zkoušky (Goethe, Telc, TestDaF atd.). A 95% mých studentů zkoušku složilo. :-)

 

Toto je moje nabídka pro vás:

 

  • Zlepšení komunikačních dovedností (Pomůžu Vám vyjádřit se v němčině beze strachu a spontánně.)
  • Zlepšení písemné dovednosti (Ukážu vám, jak psát velmi dobré texty nebo e-maily.)
  • Zdokonalení gramatických dovedností (Procvičíme gramatické struktury, které potřebujete pro Vaši situaci a kde děláte chyby.)
  • Pomůžu Vám postupovat rychleji a dosáhnout Vašeho jazykového cíle co nejdříve. Ukážu Vám strategie učení, které odpovídají vaší situaci a které vám pomohou lépe si zapamatovat slovní zásobu.

Individuální  lekce

Skupinový kurz online