Individuální kurz němčiny

Pro koho je kurz určen

  • Tento typ výuky je pro Vás vhodný, pokud chcete rychle dosáhnout svého jazykového cíle a pokud jste připraveni učinit hodiny němčiny a německý jazyk prioritou v určitém časovém období.
  • Během 60minutové hodiny jde zejména o konverzaci a procvičování struktur ústního rozhovoru, ale také procvičení vaší poslechové dovednosti.
  • Pro samostudium zadávám domácí úkoly, zejména psané úkoly, kterými se učíte slovní zásobu, procvičujete si gramatické dovednosti nebo svůj písemný projev.
  • Počítejte ke každé 60minutové hodině ještě s dalšími 2-3 hodinami samostudia.
  • To je jediný způsob, jak Vaše investice do soukromých lekcí povede k rychlým výsledkům.
  • Pokud máte více času na zdokonalení se v německém jazyce, může být pro Vás skupinový kurz vhodnější.

Termín konání kurzu

Kdy: dle dohody

Počet vyučovacích hodin:

Počet hodin záleží na vzájemné dohodě a na  tom, čeho chce student dosáhnout. Rozsah je vždy na dohodě se studentem.

  Může se i průběžně měnit dle potřeb                 studenta.

 Délka vyučovací hodiny: 60 minut

 

Bohužel mám v tuto chvíli jen velmi omezenou kapacitu na jednotlivé lekce. Přednost mají lékaři a studenti s jazykovou úrovní B2, C1 nebo C2.


5 x 60 minut

Chystáte se na zkoušku v příštích několika týdnech a potřebujete konkrétní přípravu? Nebo máte speciální jazykový problém, pro který potřebujete na krátkou dobu podporu? Pak je tento balíček pro vás to pravé. Cena za 5 hodin 3499 Kč.

10 x 60 minut

Společně vytvoříme plán a strategii, jak můžete do 10 týdnů dosáhnout svého jazykového cíle. Podle vašeho cíle pro vás vytvořím úkoly a připravím lekci podle vašich představ. Mým cílem je, abyste co nejrychleji dosáhli požadované jazykové úrovně.

Jedna lekce vychází na 6899 Kč.


Domluvit si zkušební lekce

 

Můžete si se mnou domluvit zkušební lekci. V této hodině mi řeknete, jakého jazykového cíle byste chtěli dosáhnout a já také otestuji vaše znalosti němčiny.

 

Vysvětlím vám, jak můžeme dosáhnout vašeho jazykového cíle (s jakými materiály, jakou metodou) a teprve poté se rozhodnete, zda byste se mnou chtěli studovat.


Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.