Individuální kurz němčiny

Pro koho je kurz určen

  • Tento typ výuky je pro Vás vhodný, pokud chcete rychle dosáhnout svého jazykového cíle a pokud jste připraveni učinit hodiny němčiny a německý jazyk prioritou v určitém časovém období.
  • Během 60minutové hodiny jde zejména o konverzaci a procvičování struktur ústního rozhovoru, ale také procvičení vaší poslechové dovednosti.
  • Pro samostudium zadávám domácí úkoly, zejména psané úkoly, kterými se učíte slovní zásobu, procvičujete si gramatické dovednosti nebo svůj písemný projev.
  • Počítejte ke každé 60minutové hodině ještě s dalšími 2-3 hodinami samostudia.
  • To je jediný způsob, jak Vaše investice do soukromých lekcí povede k rychlým výsledkům.
  • Pokud máte více času na zdokonalení se v německém jazyce, může být pro Vás skupinový kurz vhodnější.

Termín konání kurzu

Kdy: dle dohody

Počet vyučovacích hodin:

Počet hodin záleží na vzájemné dohodě a na  tom, čeho chce student dosáhnout. Rozsah je vždy na dohodě se studentem.

  Může se i průběžně měnit dle potřeb                 studenta.

 Délka vyučovací hodiny: 60 minutÚvodní seznamovací hodinu zdarma

 

Možná ale váháte a dumáte nad tím, co když vám hodiny se mnou nebudou vyhovovat. Abychom se mohli vzájemně oťukat a poznat navzájem sebe a náš styl práce, nabízím vám úvodní seznamovací hodinku zdarma, po které se můžete definitivně rozhodnout, jestli do toho půjdete nebo raději vycouváte.

 

Vysvětlím vám principy, které jsou důležité při učení se jazyka, a také čeho se vyvarovat, chcete-li němčinu ovládat aktivně. Vyzkoušíte si výuku na vlastní kůži.