Skupinové kurzy obecné němčiny s rodilými mluvčími v Žamberku

Výhodou skupinového kurzu je to, že potkáte jiné stejně smýšlející lidi, kteří také chtějí vylepšit svou němčinu.

 

Diskuse ve skupinách jsou obvykle zajímavější, protože existují různé názory a Vy se můžete lépe učit formulovat argumenty a protiargumenty v němčině.

 

Gramatické jazykové hry a slovní hry pro procvičování komunikačních a gramatických struktur fungují ve skupinách také mnohem lépe.

 

Podle mých zkušeností jsou studenti/ klienti ve skupinových kurzech také mnohem pečlivější s domácími úkoly a zapomínají na ně méně často než v individuálních lekcích. Možná je to kvůli (pozitivnímu) sociálnímu tlaku skupin. :-)


Pravidelní jazykový kurz