Skupinové kurzy obecné němčiny v Žamberku

Výhodou skupinového kurzu je to, že potkáte jiné stejně smýšlející lidi, kteří také chtějí vylepšit svou němčinu.

 

Diskuse ve skupinách jsou obvykle zajímavější, protože existují různé názory a vy se můžete lépe učit formulovat argumenty a protiargumenty v němčině.

 

Gramatické jazykové hry a slovní hry pro procvičování komunikačních a gramatických struktur fungují ve skupinách také mnohem lépe.

 

Podle mých zkušeností jsou studenti / klienti ve skupinových kurzech také mnohem pečlivější s domácími úkoly a zapomínají na ně méně často než v jednotlivých lekcích. Možná je to kvůli (pozitivnímu) sociálnímu tlaku skupin. :-)

 


Letní kurz v Žamberku

Vylepšete si německy

během 4 týdnů.

týdenní jazykový kurz